Zhongshan Ten Square Display Co., Ltd.
Guangdong, China